ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN BẰNG FACEBOOK

2023-01-16 16:50:15

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN BẰNG FACEBOOK

Chọn Đăng nhập và chọn Facebook Login. chọn Tiếp tục dưới tên của bạn.

 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN SHOP

Đăng ký tài khoản khi không có Facebook:

Chọn Đăng nhập và chọn Tạo tài khoản.

Tài khoản - mật khẩu phải viết liền nhau - không dấu - không cách

ví dụ: taikhoan

Sau khi đăng ký xong thì bạn đăng nhập vào tài khoản để giao dịch các bạn nhé !

Danh mục