QUYỀN RIÊNG TƯ VỀ TÀI KHOẢN CỦA BẠN

2023-01-16 16:35:52

Chúng tôi muốn mọi người hiểu dữ liệu của họ được sử dụng như thế nào

- Dữ liệu tài khoản Facebook và tài khoản ở Website luôn được chúng tôi tôn trọng và bảo vệ.

- Về phần Facebook:
+ Trước khi các bạn chấp nhận điều khoản và dịch vụ của Facebook thì các bạn có thể thấy những thông tin chúng tôi sử dụng chỉ là HỌ VÀ TÊN, EMAIL, AVATAR đây là những thông tin hoàn toàn phù hợp với chính sách nền tảng của Facebook.
+ Chúng tôi chỉ lưu những thông tin cơ bản của khách hàng vào hệ thống, không yêu cầu những quyền về thông tin khác với chính sách nền tảng của Facebook.

- Về phần tài khoản sử dụng trên Website:
+ Chúng tôi KHÔNG yêu cầu bất khách hàng của mình phải tiết lộ thông tin gì về bản thân để BẢO VỆ KHÁCH HÀNG của mình.

Chúng tôi muốn mọi người hiểu dữ liệu của họ được sử dụng như thế nào

- Chúng tôi làm việc không quản ngày đêm để bảo vệ tài khoản của mọi người và tích hợp khả năng bảo mật vào tài khoản của mọi người. Hệ thống chúng tôi luôn quét hàng ngày để tìm ra những mối đe doạ có thể ảnh hưởng đến thông tin của khách hàng và CHẤM DỨT nó ngay lập tức.

Không ngừng cải thiện

- Chúng tôi không ngừng cải thiện để khách hàng có thể an tâm sử dụng các dịch vụ ở Website của chúng tôi một cách an toàn và hiệu quả.
- Chúng tôi luôn nâng cấp hệ thống không ngừng để đem đến trải nghiệm vui vẻ nhất cho khách hàng của mình.

Danh mục