Bingo Tiệc Bãi Biển

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt chơi.

Thể Lệ Lịch sử quay
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******a Mai Trúng 999 Kim cương Cách đây 7 giây
******* Tung Trúng 14999 Kim cương Cách đây 19 phút
*******t Lam Trúng 14999 Kim cương Cách đây 19 phút
*******n Duc Trúng 19999 Kim cương Cách đây 20 phút
******* Toan Trúng 9999 Kim cương Cách đây 37 phút
******* Tris Trúng 19999 Kim cương Cách đây 43 phút
*******c Lan Trúng 9999 Kim cương Cách đây 43 phút
*******h Tri Trúng 6999 Kim cương Cách đây 45 phút
*******nh Vy Trúng 9999 Kim cương Cách đây 1 giờ
*******n Tan Trúng 9 Kim cương Cách đây 2 giờ